Klachtenprocedure

Geschreven door Super User

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling in bij het bestuur
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het secretariaat. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met eenheldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens het Bestuur.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45 , 2700 AA ZOETERMEER
  • Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of de leden van het Bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten! Dank u wel.

Categorie: