Welkom

 

Welkom op de site van Rij- en Ponyvereniging Sint Jacobus.  

Wij zijn een actieve vereniging met een prachtige accommodatie in Den Dungen. 

Accomodatie

Onze accommodatie is gelegen aan de Hooidonksestraat 10 inDen Dungen. 

Deze accommodatie beschikte over een overdekt gedeelte met 2 binnenbakken van 20x40 en 20x60 en een grote kantine. Daarnaast zijn er 2 buitenbakken en voldoende parkeergelegenheid. 

 

Over ons

 

De historie van de vereniging:

geschi1

"In een voorvergadering van den R.K. Jongen boerenstand werd besloten om tot oprichting ener Rijvereniging. Zij die lid van den R.K. Boerenbond en R.K.J. Boerenstand zijn, kunnen zich opgeven als lid van de Rijvereniging. Ook niet-leden dezer verenigingen kunnen lid worden der Rijvereniging en zijn dan Honorair lid. Zij genieten alle voordelen maar zijn niet stemgerechtigd."

Deze tekst aan het begin van de notulen van de oprichtingsvergadering van de Landelijke Rijvereniging "Sint Jacobus", gehouden op 1 maart 1945, geeft de eigenlijke start van de vereniging aan. Zoals bij zovele verenigingen, vindt ook de rijvereniging haar oorsprong in de standsorganisaties die, veelal op voorspraak van de geestelijkheid, op verschillende gebieden zorgden voor het wel en wee van hun leden.

 

 

Lees meer...

Bakbezetting

Bezetting rijbakken

In onderstaand overzicht kun je zien op welk tijdstip de rijbakken bezet zijn in verband met de lessen welke gegeven worden.

Lees meer...

Meer nieuws...

Bestuur

Daphne Meulenbroek  Voorzitter   Mobiel: 0624109329
Korsula van Beers  Penningmeester  Mobiel: 0648018071
Daisy van Helvert Secretaris  Mobiel: 0618742237
Gerard Kappen Wedstrijdsecretariaat  Mobiel: 0615413495
Heleen van Alebeek Bestuurslid  Mobiel: 0651511295