Accomodatie

Rij-en ponyvereniging Sint-Jacobus is gelegen aan de Hooidonksestraat 10 inDen Dungen. 

De accommodatie beschikt over 2 binnenrijbanen: een van 20 x 40m en een van 20 x 60m. Daarnaast beschikken wij over een prachtige eb- en vloed buitenrijbaan van 45 x 65m. 

 

 

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden

Welkom

Welkom op de site van Rij- en ponyvereniging Sint-Jacobus!

Over ons

D7AEABB9 531A 4A2A 9381 1BE562211AA0Rij- en ponyvereniging is opgericht in 1945. In 2021 bestaan wij dan ook 76 jaar. Daar zijn wij erg trots op! 

Hoe wij dat bereikt hebben?

'Samen', oftewel; wij hadden dat nooit kunnen bereiken zonder de inzet van al onze leden en vrijwilligers de afgelopen jaren. Dankbaar zijn wij dan ook aan een ieder die hier zijn steentje bijgedragen heeft. 

0313727B 2F11 4957 83F9 79DD6A7FF112

 

Accomodatie 
De accommodatie beschikt over 2 binnenrijbanen: een van 20 x 40m en een van 20 x 60m. Daarnaast beschikken wij sinds kort over een prachtige eb- en vloed buitenrijbaan van 45 x 65m. 


Voel je welkom om eens te komen kijken bij ons! 

 

 

 

 

Historie

 

De historie van de vereniging:

geschi1

"In een voorvergadering van den R.K. Jongen boerenstand werd besloten om tot oprichting ener Rijvereniging. Zij die lid van den R.K. Boerenbond en R.K.J. Boerenstand zijn, kunnen zich opgeven als lid van de Rijvereniging. Ook niet-leden dezer verenigingen kunnen lid worden der Rijvereniging en zijn dan Honorair lid. Zij genieten alle voordelen maar zijn niet stemgerechtigd."

Deze tekst aan het begin van de notulen van de oprichtingsvergadering van de Landelijke Rijvereniging "Sint Jacobus", gehouden op 1 maart 1945, geeft de eigenlijke start van de vereniging aan. Zoals bij zovele verenigingen, vindt ook de rijvereniging haar oorsprong in de standsorganisaties die, veelal op voorspraak van de geestelijkheid, op verschillende gebieden zorgden voor het wel en wee van hun leden.

 

 

Lees meer...